Gel Brush Nº107 - Square

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $9.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


107 Brush

A synthetic brush with a basic, shorter square shape. 8mm brush.