Akzentz Classic Gel Brush 107 Square

  • Giảm giá
  • $9.00
  • Giá thông thường $9.99
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


107 Brush

A synthetic brush with a basic, shorter square shape. 8mm brush.