Primer Pen

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $8.95
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


MAP (methacrylic acid primer) in a convenient pen format. Ideal for problem lifters/ oily, moist nailbeds.