Art Brush Nº6 - 3D Gel Art

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $20.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


OVAL #5
An excellent general purpose gel brush. 8.5mm brush, 5.5mm width. Cap included.

Natural hair.