Art Brush Nº5 - Medium Oval

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $10.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


OVAL #5
An excellent general purpose gel brush. 8.5mm brush, 5.5mm width. Cap included.

Durable synthetic hair.