Art Brush Nº3 - Long Liner

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $10.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


LONG ART LINER #3
A long fine brush good for drawing lines and special effects. 15mm brush. Cap included.

Durable synthetic hair.