Art Brush Nº2 - Medium Liner

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $9.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


ART LINER #2
A short, fine brush good for drawing detailed designs 9mm brush. Cap included.

Durable synthetic hair.